ZDRAVSTVENA NJEGA U HIRURGIJI SA HIRURGIJOM


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 5+9+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja: