PALIJATIVNA NJEGA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA OBRADOVIĆ3x2
26B+18S+1P
IRENA RADOMAN2x1
26B+18S+1P