PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENTIVNI PROGRAMI


Semestar: 6
ECTS: 20
Status: Obavezan
Fond: 5+32+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIOLETA MANOVIĆ32x2
19B+7S
DANKO ŽIVKOVIĆ5x1
19B+7S