PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENTIVNI


Semestar: 6
ECTS: 20
Status: Obavezan
Fond: 5+32+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA MARINKOVIĆ32x1
10B
DANKO ŽIVKOVIĆ5x1
10B