Ranko Raketić

visoka medicinska sestra-tehničar Ranko Raketić

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

LIČNI PODACI Ime i prezime: Ranko Raketić Datum i mjesto rođenja: 10.10.1986.god., Berane, Crna Gora Adresa: Rijeka Marsenića bb, Andrijevica 84320 Državljanstvo: Crnogorsko Mobilni tel: +382 69 480  005 email: ranko.raketic@live.com   RADNO ISKUSTVO – ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović” Berane.              Menadžment – glavni tehničar ustanove, ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE I0 x 01.87 x 70 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE II0 x 01.5 x 70 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4ZDRAVSTVENA NJEGA0 x 01 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave