PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENTIVNI PROGRAMI


Semestar: 6
ECTS: 20
Status: Obavezan
Fond: 5+32+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIOLETA MANOVIĆ
DANKO ŽIVKOVIĆ