Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: +8+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR PELIČIĆ
DRAGANA BACKOVIĆ
DRAGANA JOVANOVIĆ