Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon položenog ispita steći znanja o pojmovima i modelima mentalne higijene i mentalnog poremećaja, razumiju različite pristupe prevencije mentalnih oboljenja, prepoznaju uzroke i manifestacije stresa kriza i trauma i uticaje na mentalno zdravlje, znaju o mogućnostima modifikacije faktora koji mogu biti morbogeni faktori, kao i poznavanje psiholoških, socijalnih i bihejvioralnih faktora koji mogu da podrže razvoj mentalnog zdravlja i da povećavaju otpornost prema bolestima, uz smanjenje i odgađanje onesposobljenosti i stimulaciju oporavka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKO RAIČEVIĆ2x1
9S
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ1x1
9S