Rajko Raičević


Rajko Raičević
Šifra: 355071
Prezime i ime: Rajko Raičević
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1PSIHOLOGIJA0 x 02 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U PSIHIJATRIJI SA PSIHIJATRIJOM0 x 05 x 20 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4MEDICINSKA PSIHOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5PSIHIJATRIJA I NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor