Rajko Raičević

dr med Rajko Raičević

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Dr Rajko Raičević, specijalista psihijatar Rođen u Beranama, 19.08.1958. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beranama, medicinski fakultet u Nišu, a specijalizaciju iz psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Stalno zaposlen u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Beranama. Predavač u srednjoj medicinskoj školi ''dr Branko Zogović'' u Beranama, saradnik u nastavi na Visokoj medicinskoj školi, stalni sudski vještak medicinske struke - oblast psihijatrija. Autor i koautor više radova sa domaćim i...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave