NJEGA INTERNIH BOLESNIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
FAHRUDIN HADROVIĆ.6x4
30S
OMER ŠAHMANOVIĆ.6x4
30S
MARIJANA JANJIĆ.6x4
30S
DRAGICA DOBROVIĆ.6x4
30S
IGOR MADŽAROVIĆ.6x4
30S
DIVNA KEKUŠ3x1
30S