NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD MAGDELINIĆ1x1
9S+3P
MIRKA KNEŽEVIĆ1x1
9S+3P
DRAGICA DOBROVIĆ1x1
9S+3P
MIODRAG RADUNOVIĆ.67x1
9S+3P
VESELIN STANIŠIĆ.53x1
9S+3P
BOGDAN PAJOVIĆ.4x1
9S+3P
MARIJANA KARIŠIK.27x1
9S+3P
ŽARKO DAŠIĆ.13x1
9S+3P