NJEGA PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti bi trebalo da budu sposobni da: (1) pripreme sigurno okruženje koje rezultira visokim kvalitetom nege i pozitivnim ishodom za djete; (2) prepoznaju faktore koji utiču ili uzrokuju poremećaj oksigenacije, cirkulacije, hidracije, elektrolitnog balansa kod djece (3) poseduju znanja neophodna za brzo prepoznavanja (procenu) i zbrinjavanje istih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JOKSIMOVIĆ3x1
9S
DRAGANA MILUTINOVIĆ2x1
9S