Selveta Selmanović


Selveta Selmanović
Šifra: 900365
Prezime i ime: Selveta Selmanović
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA0 x 03 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4PEDIJATRIJA I NJEGA ZDRAVOG I BOLESNOG DJETETA0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM0 x 06 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor