OSNOVI KLINIČKE PRAKSE


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA JOVANOVIĆ.67x1
9S
DAMIR PELIČIĆ.66x1
9S
DRAGANA BACKOVIĆ.66x1
9S
IRENA RADOMAN1x1
9S