Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: +4+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA LALOVIĆ
KRISTINA RADOMAN
MIODRAG RADUNOVIĆ
VESELIN STANIŠIĆ