STANDARDI ZDRAVSTVENE NJEGE U PEDIJATRIJI


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA RALEVIĆ4x2
15B
DIJANA LALOVIĆ2x1
15B