STANDARDI ZDRAVSTVENE NJEGE U PEDIJATRIJI


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave student je: 1. Osposobljen je da procjeni rast i razvoj i poremećaje rasta i razvoja djeteta. 2. Osposobljen je da procjeni i analizira zdravstveno stanje djece i primjeni standard i normative sestrinskih intervencija u pedijatriji. 3. Primjeni standarde i principe u njezi i liječenju djece u svim oblastima zdravstvene njege u pedijatriji. 4. Prepoznaje i osposobljen je da rješava hitna stanja u pedijatriji 5. Sposobnost edukativnog rada sa roditeljima i djecom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MARĐONOVIĆ4x2
15B
DIVNA KEKUŠ1.5x1
15B
LIDIJA BANJAC.5x1
15B