STANDARDI ZDRAVSTVENE NJEGE U INFEKTOLOGIJI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO MARAŠ2x2
15B
MILOVAN ŽIVKOVIĆ2x1
15B