STANDARDI ZDRAVSTVENE NJEGE U INFEKTOLOGIJI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon odslušanih predavanja i vježbi biti osposobljeni: 1. Da shvati značaj infektivnih bolesti kod nas i u svijetu 2. Primijeni standarde u zdravstvenoj njezi i liječenju oboljelih od infektivnih bolesti.3. Stekne vještine uzimanja, čuvanja i slanja uzetog biološkog materijala. 4. Primijeni standardizovane procedure vodjenja sestrinske dokumentacije po PZN. 5. Razumije i primijeni sve preventivne mjere u zaštiti bolesnika i okoline.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO MARAŠ2x2
15B
MILOVAN ŽIVKOVIĆ2x1
15B