STANDARDI ZDRAVSTVENE NJEGE U HIRURGIJI


Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKA KNEŽEVIĆ2x1
8B
DAMIR PELIČIĆ2x1
7B
DIJANA LALOVIĆ3x1
15B