FARMAKOTERAPIJA II


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna različite kardiovaskularne bolesti, infektivne bolesti, dijabetes, bolesti bubrega, jetre, osteoporozu, na osnovu anamneze i laboratorijskih pokazatelja; 2. Prepozna psihijatrijska oboljenja, ginekološka oboljenja, respiratorna oboljenja i reumatska oboljenja, na osnovu anamneze i laboratorijskih pokazatelja; 3. Primijeni farmakološki i nefarmakološki tretman istih oboljenja; 4. Procijeni odnos terapijske efikasnosti/potencijala izazivanja neželjenih dejstava ljekova namijenjenih za tretman istih obolenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
AMINA KUČEVIĆ1x1
24B+13S
SNEŽANA MUGOŠA2x1
24B+13S