TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Primjeni stečeno znanje u oblasti toksičnosti ljekova i sredstava za uživanje; 2. Primjeni stečeno znanje u oblasti profesionalnih trovanja; 3. Primjeni stečeno znanje u oblasti zagađenja životne sredine, kliničke toksikologije i sudske toksikologije; 4. Poznaje regulatornu toksikologiju i ulogu farmaceuta u zdravstvenom sistemu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA GAZIVODA3x3
21B+14S
LJUBICA PLAMENAC1.5x3
21B+14S
ZDENKA ZORIČIĆ-MITROVIĆ1.5x3
21B+14S
VERA DABANOVIĆ2x1
21B+14S