Vera Dabanović


Vera Dabanović
Šifra: 900838
Prezime i ime: Vera Dabanović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne1UVOD U FARMACIJU3 x 11 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4FARMAKOGNOZIJA I2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5DIJETETIKA1 x 11 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne8TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne9OSNOVI FARMACEUTSKOG MENADŽMENTA2 x 11 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne10ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor