Vera Dabanović

Vera Dabanović

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne4FARMAKOGNOZIJA I2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5FARMAKOGNOZIJA II3 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5DIJETETIKA1 x 11 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne7FITOTERAPIJA2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne8TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne9VJEŠTINA KOMUNIKACIJE U FARMACIJI4 x 12 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne9VJEŠTINA KOMUNIKACIJE U FARMACIJI2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave