ENGLESKI JEZIK


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: -razlikuje, razumije i koristi farmaceutsku terminologiju na engleskom jeziku koja se odnosi na vitamine, suplemente i minerale, hiperholesterolemiju, uticaj ljekova na organizam, botaniku, mikrobilologiju i imuni sistem, - prepozna i koristi različite tipove zavisnih rečenica: odnosne, vremenske, uzročne, namjerne, posljedične, kao i inverziju za naglašavanje određenih djelova rečenice, - postavlja i odgovara na pitanja u formalnom kontekstu, kao što su poslovni sastanci, - usmeno prezentuje dodijeljenu stručnu temu na engleskom jeziku - samostalno koristi stručnu literaturu na engleskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ1x1
23B+9S
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
23B+9S