ENGLESKI JEZIK


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: -ovlada osnovnim terminima farmaceutske struke, -demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta iz farmaceutske struke na nivou B2.1, -demonstrira vještinu slušanja i razumijevanja govorenog teksta iz farmaceutske struke na nivou B2.1, -ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.1, -koristi jezičke vještine karakteristične za jezik farmaceutske struke.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ
DRAGANA ČARAPIĆ