PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN BANJAC2x1
6B+7S
MILICA ĐUROVIĆ2x1
7B+6S
VINKA JANKETIĆ2x2
13B+13S
MILICA MARTINOVIĆ3x1
13B+13S