PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VINKA JANKETIĆ1x2
22B+10S
MARINA JAKŠIĆ.5x2
22B+10S
ERSIN SPAHIĆ.5x2
22B+10S
MILICA MARTINOVIĆ2x1
22B+10S