ANALITIČKA HEMIJA I


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Primjeni stečena znanja o heterogenim sistemima i procjeni uslove taloženja i rastvaranja; 2. Procjeni i primjeni odgovarajuću proceduru pripreme uzorka; 3. Na osnovu stečenih znanja poznaje identifikaciju jona u analizi supstanci; 4. Primjeni separacione tehnike u razdvajanju, prečišćavanju i koncentrisanju analita.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x3
31B+6P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x3
31B+6P
VESNA VUKAŠINOVIĆ-PEŠIĆ2x1
31B+6P