ANALITIČKA HEMIJA II


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Procijeni kvantitativnost reakcija za određivanje analita; 2. Izračuna i konstruiše titracione krive; 3. Objasni i izvrši pravilan izbor indikatora za odgovarajuće titracione sisteme; 4. Izvrši izbor metode u odnosu na jon koji se određuje; 5. Izvede sve faze kvantitativne hemijske analize, obradi, procijeni i protumači dobijene rezultate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x3
25B+8S+1P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x3
25B+8S+1P
VESNA VUKAŠINOVIĆ-PEŠIĆ3x1
25B+8S+1P