Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - formuliše istraživačka pitanja sa ciljem pronalaska relevantne informacije - prepozna stanovište predavača i stepen iskazane uvjerljivosti - doprinese diskusiji na seminaru - postavi pitanja sa ciljem dobijanja jasnije informacije - prenese informacije iz drugih izvora na pravilan način koji ne predstavlja plagijat.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ
NATAŠA KOSTIĆ