Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Navede i objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike, uz korišćenje matematičkog formalizma neophodnog za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima; 2. Objasni na kojim fizičkim principima rade uređaji koji se koriste u dijagnostici i terapiji; 3. Primjenjuje jednostavne, bazične eksperimentalne metode; 4. Koristi stečena znanja da statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja; 5. Koristi stečena znanja za upotrebu naučne i stručne literature,iz navedenih oblasti fizike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VELJOVIĆ2x3
31B+1S+6P
IVANA PIĆURIĆ2x1
31B+1S+6P
2x3
31B+1S+6P

Nova objava - 04.10.2020 21:15

Nova objava - 19.09.2020 16:48

Nova objava - 08.09.2020 15:25

Nova objava - 04.09.2020 19:42

Nova objava - 04.02.2020 12:30

Nova objava - 21.01.2020 17:10

Nova objava - 20.09.2020 11:50

Nova objava - 09.02.2020 21:08

Nova objava - 29.01.2020 10:25

Nova objava - 27.12.2019 13:50

Nova objava - 19.12.2019 08:41

Nova objava - 17.12.2019 17:41