Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - predvidi sadržaj predavanja i njegove organzacije na osnovu uvodnog izlaganja - prepoznaje jezičke znake koji strukturiraju predavanje - odabere odgovarajući oblik pravljenja bilježaka sa predavanja - prepozna stanovište predavača i stepen iskazane uvjerljivosti - prepozna ključne informacije sa ciljem sagledavanja značenja teksta - upotrebi informacije sa Interneta na pravilan način - sažme informacije na odgovarajući način i održi izlaganje na osnovu bilježaka - zapiše bilješke sa predavanja na efikasan način i parafrazira saopštene informacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ
DRAGANA ČARAPIĆ

Engleski jezik - Obavještenje o početku nastave

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum - datum

Rezultati kolokvijuma