ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - komunicira na engleskom jeziku u okruženju u kome je engleski službeni jezik - ostvaruje medicinsku praksu na engleskom jeziku - uporebljava riječi i izraze u oblasti istraživanja i različitih faza proizvodnje ljekova - savlada stručni vokabular koji je povezan sa proizvodnjom, pakovanjem i distribucijom ljekova - upotrebljava riječi i izraze koji pripadaju domenu medicinskog osoblja i okruženja - upotrebljava riječi i izraze koji su u vezi sa svim sistemima organa, tipičnim oboljenjima i simptomima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ1x1
17B+9S+1P
NATAŠA KOSTIĆ