Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Opiše Dekartov i polarni koordinatni sistem u ravni i prostoru i zna kako se u koordinatnim sistemima opisuju osnovni geometrijski pojmovi (tačka, prava, kružnica u ravni i prostoru i ravan u prostoru); 2. Prepozna sisteme lineranih jednačina i zna da sistem zapiše u matričnom obliku; 3. Poznaje definiciju granične vrijednosti niza i funkcije, i definicije značenja izvoda (geometrijsko i fizičko značenje) i integrala (geometrijsko značenje); 4. Razumije i opiše konkretne geometrijske objekte u koordinatnim sistemima i ocijeni prednosti i nedostatke metoda koordinata; 5. Zna osnovne operacije sa matricama,da računa izvode funkcija i da pomoću izvoda odredi najveću i najmanju vrijednost funkcije, rješava konkretne zadatke; 6. Utvrdi neka svojstva geometrijskih objekata korišćenjem metoda koordinata, rješava sisteme linearnih jednačina različitim metodama, primijeni izvode za rješavanje nekih praktičnih zadataka najvećoj i najmanjoj vrijednosti funkcije i da računa površine ravnih figura primjenom integrala; 7. Utvrdi neka svojstva geometrijskih figura i tijela, međusobni položaj osnovnih geomeetrijskih objekata, analizira sisteme linearnih jednačina, i zna da računa površine i zapremine nekih figura, odnosno tijela; 8. Zna da rješava složene geometrijske zadatke, korišćenjem metoda koordinata, grafički predstavi funkciju, pošto prethodno utvrdi njena svojstva korišćenjem graničnih vrijednosti i izvoda, da utvrdi sva svojstva konkretnih sistema linearnih jednačina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
31B+1S+23P
JELA ŠUŠIĆ2x1
31B+1S+23P

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Preliminarni rezultati kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Nova objava - 08.11.2021 23:18