INSTRUMENTALNE METODE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Primijeni teorijsko znanje vezano za instrumentalne metode analize (spektrometrije, termičke metode, instrumentalne metode separacije, elektroanalitičke...) i principe rada instrumenata; 2.Interpretira usvojeno teorijsko znanje vezano za metode instrumentalne analize i principe rada instrumenata; 3.Koristi odgovarajuću instrumentalnu metodu s obzirom na karakteristike analita i specifičnosti uzorka; 4. Primijeni znanja, da uz pomoć uputstva samostalno uradi eksperiment, 5. Demonstrira rezultate eksperimentalne analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ3x3
20B+13S+5P
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x3
20B+13S+5P
NADA BLAGOJEVIĆ3x1
20B+13S+5P