FARMACEUTSKA PRAKSA


Semestar: 9
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna ulogu i mjesto farmaceuta u primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite; 2 .Poznaje esencijalnu i nacionalnu listu ljekova i uoči razliku; 3. Identifikuje mjere provjere kvaliteta ljekova, prati pojave falsifikovanih ljekova i njihovo prijavljivanje nadležnim institucijama; 4. Koristi stečena znanja u izradi magistralnih i galenskih ljekova, izdavanju gotovih ljekova i medicinskih sredstava; 5. Izvrši kalkulacije, refundacije i uradi prateću administraciju; 6. Poznaje stilove i vrste komunikacije (pacijent, stručna i opšta javnost); 7. Koristi stečena znanja za savjetovanje pacijenta, o farmaceutskoj anamnezi i otklanjanje eventualnih grešaka u medikamentnoj terapiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA OTAŠEVIĆ3x1
9B+3S
TANJA VOJINOVIĆ3x1
9B+3S