Đulija Hadžibeti


Đulija Hadžibeti
Šifra: 900691
Prezime i ime: Đulija Hadžibeti
Titula: mr spec pharm
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I0 x 00 x 05 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II0 x 00 x 03 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor