Đulija Hadžibeti

mr spec pharm Đulija Hadžibeti

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Đulija Hadžibeti je rođena 1987.god. u Baru. Osnovnu i srednju školu je završila u Ulcinju (nosilac diplome Luča).Farmaceutski  fakultet  Univerziteta u Tiranu upisala je 2006. god., a završila 2011. god. sa srednjom ocjenom 9. Specijalistički rad iz farmaceutske tehnologije je odbranila 2018. god. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu u trajanju od tri godine i stekla zvanje specijaliste farmaceutske tehnologije. Radni odnos zasniva 2012.god. u PZU “Tea Medica Panaceja”, u Ulcinju, gdje je i dalje zaposlena. Od...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I0 x 00 x 05 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II0 x 00 x 03 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave