Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije osnove farmakologije i zna da objasni primjenu pojedinih ljekova u skladu sa savremenim smjernicama za liječenje; 2. Razumije farmakokinetiku i farmakodinamiku glavnih grupa ljekova; 3. Prepoznaje očekivane efekte ljekova i njihove neželjene reakcije i interakcije; 4.Razumije mehanizme nastanka interakcija ljekova i zna da objasni pojedine interakcije, s obzirom na mehanizam nastanka; 5. Zna da pronađe relevantne informacije o ljekovima s kojima se rjeđe srijeće; 6. Objasni osnove kliničkih ispitivanja ljekova kao i propise koji se odnose na ovu oblast; 7. Definiše pojedine grupe ljekova i njihove specifičnosti; 8. Objasni primjenu pojedinih ljekova, u skladu sa savremenim smjernicama za liječenje pojedinih bolesti, zasnovanoj na dokazima, i identifikuje grupe ljekova koji se koriste u liječenju određenih vrsta bolesti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN3x2
22B+25S+3P
MAJA STANKOVIĆ3x2
22B+25S+3P
MAJDA ŠAHMAN ZAIMOVIĆ3x1
22B+25S+3P