MEDICINSKA BIOHEMIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije ulogu biohemijske laboratorije u dijagnostici, praćenju i liječenju bolesti; 2. Poznaje vrste biološkog materijala koji se koristi u biohemijskim laboratorijama (kod zdravih osoba i u raznim patološkim i fiziološkim stanjima), načinom uzimanja, obrade i čuvanja; 3.Stečenim znanjima o teorijskim principima metoda, izabere adekvatnu metodu za dati parametar, kao i faktore koji utiču na njihov izbor; 4. Izvrši izbor odgovarajućeg analizatora da rukuje njime; 5. Razumije značaj određivanja biohemijskih parametara i tumači promjene u sadržaju biološkog materijala u raznim patološkim i fiziološkim stanjima; 6. Procjenjuje uticaj ljekova na određene biohemijske parametre, koristi stručnu literaturu, prepoznaje i riješava problem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KLISIĆ.5x1
16B+12S+49P
AMINA ŠAHMANOVIĆ3x1
3B+3S+9P
JELENA BOLJEVIĆ3x1
3B+2S+10P
LENKA RADULOVIĆ3x3
10B+7S+30P
MILANKA MARAŠ3x5
16B+12S+49P
SNEŽANA PANTOVIĆ2.5x1
16B+12S+49P

Informator, raspored vježbi, ispitna pitanja

Katalog, ispitna pitanja

Prvo predavanje

Informator, ispitna pitanja, praktična nastava

Prvo predavanje - izmjena!

Prvo predavanje

Slajdovi

Slajdovi

Slajdovi

Slajdovi

Slajdovi

Slajdovi