Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA ĆULAFIĆ2x1
8B+11S+1P
TIJANA MIĆOVIĆ2x1
8B+12S
VERA DABANOVIĆ2x1
16B+23S+1P