FARMAKOTERAPIJA II


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna različite kardiovaskularne bolesti, infektivne bolesti, dijabetes, bolesti bubrega, jetre, osteoporozu, na osnovu anamneze i laboratorijskih pokazatelja; 2. Prepozna psihijatrijska oboljenja, ginekološka oboljenja, respiratorna oboljenja i reumatska oboljenja, na osnovu anamneze i laboratorijskih pokazatelja; 3. Primijeni farmakološki i nefarmakološki tretman istih oboljenja; 4. Procijeni odnos terapijske efikasnosti/potencijala izazivanja neželjenih dejstava ljekova namijenjenih za tretman istih obolenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKA MARAŠ1x3
21B+18S+6P
NINOSLAVA LALATOVIĆ1x3
21B+18S+6P
1x3
21B+18S+6P
SNEŽANA MUGOŠA2x1
21B+18S+6P