TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Primjeni stečeno znanje u oblasti toksičnosti ljekova i sredstava za uživanje; 2. Primjeni stečeno znanje u oblasti profesionalnih trovanja; 3. Primjeni stečeno znanje u oblasti zagađenja životne sredine, kliničke toksikologije i sudske toksikologije; 4. Poznaje regulatornu toksikologiju i ulogu farmaceuta u zdravstvenom sistemu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ROSA ČUKIĆ3x1
5B+4S
SANDA RASTODER3x1
5B+4S
MITAR DELEVIĆ3x1
6B+3S
VERA DABANOVIĆ2x1
16B+11S