OSNOVI INDUSTRIJSKE FARMACIJE


Semestar: 9
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Primjeni stečeno znanje potrebno za formulaciju, razvoj i stabilnost ljekovitog preparata u razvojnoj laboratoriji,odn. u farmaceutskoj industriji; 2.Poznaje savremene zahtjeve za sistem kvaliteta u farmaceutskoj industriji; 3.Koristi stečena znanja o principu rada i vrsti uredjaja,koji se koriste u farmaceutskoj industriji, pri izradi ljekovitih preparata; 4.Primjenjuje regulatorne zahtjeve koji se odnose na razvoj, proizvodnju, osiguranje kvaliteta, validaciju, skladištenje i distribuciju ljekova; 5.Poznaje propise za stavljanje lijeka u promet; 6.Primijeni stečeno znanje za obavljanje različitih poslova u istraživanju formulacije različitih farmaceutskih oblika; 7.Poznaje pojam, vrste, definicije i značaj “dobre prakse” u farmaceutskoj djelatnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN3x1
2B+8S
NATAŠA RADONJIĆ3x1
2B+8S
ZORICA POTPARA3x1
2B+8S

Uputstvo za izradu seminarskog rada