HIRURGIJA SA TRAUMATOLOGIJOM


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1. Definiše i opiše osnovne princije rada u hirurgiji 2. Opiše osnovne patofiziološke događaje nastale usled povrede i osnovne patofiziološke procese odgovora organizma na povredu 3. Prepozna i imenuje vrste povreda i opiše način njihovog liječenja 4. Poznaje osnove plastične i rekonstrukcijske hirurgije 5. Prepozna i opiše povrede koštano-zglobnog sistema, postupke liječenja, kao i komplikacije zacjeljenja preloma i načine njihovog liječenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR NIKOLIĆ.2x1
14B+3S+14P
SONJA MILAŠINOVIĆ1.6x1
14B+3S+14P
ZORAN TERZIĆ.2x1
14B+3S+14P