Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: +9+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Praktična edukacija na Kliničkoj praksi III omogućiće studentu da razvije i pokaže: 1.Sposobnost efikasnog razmišljanja o praksi i učenju kako bi postavio lične i profesionalne ciljeve u kontekstu cjeloživotnog učenja 2.Vještine bezbjedne i efikasne fizioterapijske ocjene i primjene fizioterapijskih tehnika koje odgovaraju oblasti (muskuloskeletna, neurološka, kardiološka, pulmološka, gerijatrijska i pedijatrijska klinička praksa), potrebama pacijenta i uslovima primjene fizioterapije 3.Sposobnost primjene vještine rešavanja problema i kliničkog prosuđivanja na nalaze ocjene i ponovne ocjene pacijenta kako bi postavio prioritete, planirao i primijenio odgovarajuću fizioterapiju, preventivne i edukacione strategije 4.Izbor i primjenu odgovarajućih mjera ishoda i podešavanje fizioterapije u skladu sa ishodima 5.Efikasno učešće u zdravstvenom timu zasnovano na razumijevanju timskog rada i uloge fizioterapeuta i drugih članova tima 6.Sposobnost efikasne komunikacije sa pacijentom, kolegama i članovima tima 7.Sposobnost vođenja jasne, sažete i čitljive fizioterapeutske dokumentacije (Fizioterapeutski list)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN MARIJAN1x7
16B+24S
NADA BOCA1x7
16B+24S
MILANKA RADOVIĆ1x7
16B+24S
TATJANA TERZIĆ1x7
16B+24S
VESNA SAMARDŽIĆ1x7
16B+24S
NADICA BOJIČIĆ1x7
16B+24S
OLIVERA LUČIĆ1x7
16B+24S
ANDREA VLAOVIĆ1x7
16B+24S
JELENA BULATOVIĆ1x7
16B+24S