ENGLESKI JEZIK III


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Demonstrira tačnu upotrebu složenih gramatičkih pravila i konstrukcija u datom kontekstu, prepoznaje i ispravlja gramatičke greške; 2.Demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta, kao i vještinu slušanja i razumijevanja govora iz uže stručne oblasti; 3.U govornom i pisanom jeziku pravilno upotrebljava sve gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene planom za ovaj predmet,shodno ciljnom nivou znanja engleskog jezika; 4.Vlada terminologijom potrebnom za korišćenje stručne literature na engleskom jeziku ,na efikasan nacin se služi rječnicima, te u skladu sa tim samostalno prevodi tekstove iz stručne oblasti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ1x1
16B+18S+3P
SANELA PEJAKOVIĆ1x1
16B+18S+3P