KLINIČKA PRAKSA IV


Semestar: 6
ECTS: 13
Status: Obavezan
Fond: +11+6
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Praktična edukacija na Kliničkoj praksi IV omogućiće studentu da razvije i pokaže: 1.Vještine bezbjedne i efikasne fizioterapijske prakse u različitim oblastima kliničke prakse (muskuloskeletna, neurološka, kardiološka, pulmološka, sportska, gerijatrijska, pedijatrijska), različitim uslovima primjene fizioterapije 2.Sposobnost primjene vještine rješavanja problema i kliničkog prosuđivanja na nalaze ocjene i ponovne ocjene pacijenta kako bi postavio prioritete, planirao i primijenio odgovarajuću fizioterapiju 3.Efikasnu primjenu preventivnih strategija i edukacije pacijenta 4.Izbor i primjenu odgovarajućih mjera ishoda i podešavanje (izmjene/progresija) fizioterapije u skladu sa ishodima 5.Efikasnu komunikaciju i saradnju sa pacijentima i članovima multidisciplinarnog tima u cilju optimalne brige o pacijentu 6.Sposobnost vođenja jasne, sažete i čitljive fizioterapeutske dokumentacije (Fizioterapeutski list)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SAMARDŽIĆ11x1
19B+15S
NADICA BOJIČIĆ11x1
19B+15S
6x6
19B+15S