SPORTSKA FIZIOTERAPIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja (usklađeni sa ishodima za studijski program): Očekuje se da će nakon položenog ispita iz ovog predmeta student steći potrebno znanje o regionalnim sportskim povreda i da će to znanje moći kompetentno da koristi u prevenciji i terapiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SAMARDŽIĆ2x1
15B
DRAGAN RADOVANOVIĆ3x1
15B