Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : SODA
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : SODA
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Kočan Enis
Opis :