Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Research and Development of New Technologies for Innovative Services in Sustainable Logistics 4.0
Naziv : Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0
Početak : 01.10.2020.
Kraj : 01.07.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Ova CEEPUS mreža ima međusobno povezane cilјeve: razumjeti trenutnu situaciju u pogledu održive logistike u Evropi i svijetu, lanaca snabdijevanja i inovativnih usluga u različitim partnerskim zemalјa, kako bi se pružio uvid u odnose između uticaja na životnu sredinu, troškova i performansi lanaca snabdijevanja u okviru različitih transportnih strategija orijentisanih na pametnu tehnologiju. Svrha je praćenje novih tehnologija i inicijativa na tržištu 4.0.


This CEEPUS network has interrelated objectives: to understand the current situation as regards sustainable logistics in Europe and world, supply chains and innovative services in different countries participants, to provide insight into the trade-off between environmental impacts, cost and supply-chain performance under different transport strategies oriented towards smart technology. The purpose is to follow new technologies and new initiatives in the 4.0 market.