Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene populacije
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : MNA-INO-2017-34
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Jaćimović Vučeta
Opis :