Biotehnički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Sanja Radonjić

prodekan- međunarodna saradnja

dr Snježana Hrnčić

prodekan-nastava

dr Zoran Jovović

prodekan-razvoj i saradnja sa privredom

dr Đina Božović

rukovodilac studijskog programa-primijenjene studije u Bijelom Polju

dr Igor Pajović

rukovodilac studijskog programa-biljna proizvodnja

dr Božidarka Marković

rukovodilac studijskog programa-animalna proizvodnja

dr Tatjana Perović

rukovodilac studijskog programa-primijenjene studije u Baru

Angažovano osoblje

dr Đina Božović

redovni profesor


dr Snježana Hrnčić

redovni profesor

dr Vučeta Jaćimović

redovni profesor

dr Miomir Jovanović

redovni profesor

dr Zoran Jovović

redovni profesor

dr Jelena Latinović

redovni profesor

dr Nedeljko Latinović

redovni profesor

dr Biljana Lazović

redovni profesor

dr Vesna Maraš

redovni profesor

dr Božidarka Marković

redovni profesor

dr Nataša Mirecki

redovni profesor

dr Slavko Mirecki

redovni profesor

dr Aleksandar Odalović

redovni profesor


dr Sanja Radonjić

redovni profesor

dr Gordana Šebek

redovni profesor


dr Radisav Dubljević

vanredni profesor

dr Milan Marković

vanredni profesor

dr Velibor Spalević

vanredni profesor


dr Jasmina Balijagić

saradnik u nastavi dr

dr Miroslav Čizmović

saradnik u nastavi dr

dr Miljan Joksimović

saradnik u nastavi dr

dr Jelena Lazarević

saradnik u nastavi dr

dr Dušica Radonjić

saradnik u nastavi dr

dr Milena Stojanović

saradnik u nastavi dr

dr Ana Velimirović

saradnik u nastavi dr

dr Miljan Veljić

saradnik u nastavi dr

mr Milena Đokić

saradnik u nastavi

mr Darko Dubak

saradnik u nastavi

Daliborka Lekić

viši laborant (240ECTS)

mr Slavojka Malidžan

saradnik u nastavi

mr Miloš Šturanović

saradnik u nastavi

Branislav Vučković

viši laborant (240ECTS)

Mirko Bulatović

viši laborant

Radoica Škatarić

viši laborant

Jelena Vukčević

viši laborant

Periša Vukčević

viši laborant