Biotehnički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Snježana Hrnčić
dr Snježana Hrnčić

prodekan-nastava

dr Zoran Jovović
dr Zoran Jovović

prodekan-razvoj i saradnja sa privredom

dr Biljana Lazović
dr Biljana Lazović

prodekan za međunarodnu saradnju

dr Tatjana Perović
dr Tatjana Perović

rukovodilac studijskog programa-primijenjene studije u Baru

dr Đina Božović
dr Đina Božović

rukovodilac studijskog programa-primijenjene studije u Bijelom Polju

dr Igor Pajović
dr Igor Pajović

rukovodilac studijskog programa-biljna proizvodnja

dr Božidarka Marković
dr Božidarka Marković

rukovodilac studijskog programa-animalna proizvodnja

Angažovano osoblje

dr Đina Božović
dr Đina Božović

redovni profesor

dr Aleksandra Despotović
dr Aleksandra Despotović

redovni profesor

dr Snježana Hrnčić
dr Snježana Hrnčić

redovni profesor

dr Vučeta Jaćimović
dr Vučeta Jaćimović

redovni profesor

dr Miomir Jovanović
dr Miomir Jovanović

redovni profesor

dr Zoran Jovović
dr Zoran Jovović

redovni profesor

dr Jelena Latinović
dr Jelena Latinović

redovni profesor

dr Nedeljko Latinović
dr Nedeljko Latinović

redovni profesor

dr Biljana Lazović
dr Biljana Lazović

redovni profesor

dr Vesna Maraš
dr Vesna Maraš

redovni profesor

dr Božidarka Marković
dr Božidarka Marković

redovni profesor

dr Milan Marković
dr Milan Marković

redovni profesor

dr Nataša Mirecki
dr Nataša Mirecki

redovni profesor

dr Slavko Mirecki
dr Slavko Mirecki

redovni profesor

dr Aleksandar Odalović
dr Aleksandar Odalović

redovni profesor

dr Sanja Radonjić
dr Sanja Radonjić

redovni profesor

dr Gordana Šebek
dr Gordana Šebek

redovni profesor

dr Radisav Dubljević
dr Radisav Dubljević

vanredni profesor

dr Velibor Spalević
dr Velibor Spalević

vanredni profesor

dr Jasmina Balijagić
dr Jasmina Balijagić

saradnik u nastavi dr

dr Miroslav Čizmović
dr Miroslav Čizmović

saradnik u nastavi dr

dr Miljan Joksimović
dr Miljan Joksimović

saradnik u nastavi dr

dr Jelena Lazarević
dr Jelena Lazarević

saradnik u nastavi dr

dr Dušica Radonjić
dr Dušica Radonjić

saradnik u nastavi dr

dr Milena Stojanović
dr Milena Stojanović

saradnik u nastavi dr

dr Ana Velimirović
dr Ana Velimirović

saradnik u nastavi dr

dr Miljan Veljić
dr Miljan Veljić

saradnik u nastavi dr

mr Milena Đokić
mr Milena Đokić

saradnik u nastavi mr

 Gajević Sandra
Gajević Sandra

stručni saradnik mr

mr Bogoljub Kandić
mr Bogoljub Kandić

saradnik u nastavi mr

mr Olga Kopitović
mr Olga Kopitović

saradnik u nastavi mr

 Anđela Ljujić
Anđela Ljujić

saradnik u nastavi mr

mr Darko Dubak
mr Darko Dubak

saradnik u nastavi

 Daliborka Lekić
Daliborka Lekić

viši laborant (240ECTS)

mr Slavojka Malidžan
mr Slavojka Malidžan

saradnik u nastavi

mr Miloš Šturanović
mr Miloš Šturanović

saradnik u nastavi

 Branislav Vučković
Branislav Vučković

viši laborant (240ECTS)

 Mirko Bulatović
Mirko Bulatović

viši laborant

 Radoica Škatarić
Radoica Škatarić

viši laborant

 Jelena Vukčević
Jelena Vukčević

viši laborant

 Periša Vukčević
Periša Vukčević

viši laborant