Biotehnički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

Prof. dr Sanja Radonjić

prodekan- međunarodna saradnja

Prof. dr Zoran Jovović

prodekan-razvoj i saradnja sa privredom

Prof. dr Đina Božović

rukovodilac studijskog programa-primijenjene studije u Bijelom Polju

Prof. dr Božidarka Marković

rukovodilac studijskog programa-animalna proizvodnja

Prof. dr Nedeljko Latinović

rukovodilac studijskog programa-biljna proizvodnja

dr Tatjana Perović

rukovodilac studijskog programa-primijenjene studije u Baru

Angažovano osoblje

Prof. dr Đina Božović

redovni profesor

Prof. dr Zoran Jovović

redovni profesor

Prof. dr Nataša Mirecki

redovni profesor

Prof. dr Slavko Mirecki

redovni profesorProf. dr Sanja Radonjić

redovni profesor

Prof. dr Gordana Šebek

redovni profesor


prof dr Radisav Dubljević

vanredni profesor

Prof. dr Milan Marković

vanredni profesor


dr Jasmina Balijagić

saradnik u nastavi dr

dr Miroslav Čizmović

saradnik u nastavi dr

dr Jelena Lazarević

saradnik u nastavi dr

dr Tatjana Popović

saradnik u nastavi dr

dr Dušica Radonjić

saradnik u nastavi dr

dr Miljan Veljić

saradnik u nastavi dr

mr Milena Đokić

saradnik u nastavi mr

mr Miljan Joksimović

saradnik u nastavi mr

Milena Stojanović

saradnik u nastavi mr

Darko Dubak

saradnik u nastavi

Daliborka Lekić

viši laborant (240ECTS)

mr Slavojka Malidžan

saradnik u nastavi

mr Miloš Šturanović

saradnik u nastavi

Branislav Vučković

viši laborant (240ECTS)

Mirko Bulatović

viši laborant

Radoica Škatarić

viši laborant

Jelena Vukčević

viši laborant

Periša Vukčević

viši laborant