Centar za zemljište i melioracije

Osnovna djelatnost Centra za zemljište i melioracije je stručni i naučno-istraživački rad u oblasti nauke o zemljištu. Obuhvata ispitivanje, proučavanje i rješavanje problema korišćenja, uređivanja i očuvanja zemljišta, i davanje preporuka za poljoprivrednu praksu. Centar raspolaže savremenom opremom za terenska i laboratorijska istraživanja u domenu pedologije, agrohemije, melioracija, erozije i bonitiranja. AKTIVNOSTI Proučavanje i rad na genezi i klasifikaciji zemljišta. Izrada pedoloških i drugih vrsta karata. Prostorno predstavljanje podataka o karakteristikama zemljišta korištenjem GIS tehnika i...