Centar za stočarstvo

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Centar za stočarstvo

Centar za stočarstvo

Centar za stočarstvo, pored realizacije studijskih programa iz oblasti stočarstva, ima višedecenijsku tradiciju bavljenja naučnoistraživačkim i stručnim radom koji se odnosi na domaće životinje i proizvode animalnog porijekla (mlijeko i mlječni proizvodi, meso i proizvodi od mesa, jaja i vuna). Centar realizuje nacionalne , kao i brojne međunarodne projekte (FP7, H2020, COST akcije, bilateralni projekti i sl.). Predmet pručavanja tih projekata su: tehnologije gajenja, ishrane i oplemenjivanja najvažnijih vrsta stoke i živine, genetička proučavanja najvažnijih autohtonih i lokalnih rasa i sojeva stoke, održivo korišćenje prirodnih travnjaka, sistemi stočarke...